Categories

cap-lo-hay-di-cung-nhau-2

Có những trường hợp là ngẫu nhiên, có những trường hợp các cặp lô đi cùng nhau là có quy tắc